Aralık 24, 2019

Windows 10 birlikte aç seçeneği kayboldu

“Birlikte Aç” Geri Getirmek İçin: Add >> Open With!

@echo off
Reg.exe add “HKCR\*\shellex\ContextMenuHandlers\Open With” /ve /t REG_SZ /d “{09799AFB-AD67-11d1-ABCD-00C04FC30936}” /f
Exit

 

“Birlikte Aç” Silmek İçin: Delete >> Open With!

@echo off
Reg.exe delete “HKCR\*\shellex\ContextMenuHandlers\Open With” /f
Exit

 

-Reg Kodlaması-

Open With Menu .reg >> Add

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers\Open With]
@=”{09799AFB-AD67-11d1-ABCD-00C04FC30936}”

Open With Menu .reg >> Remove

Windows Registry Editor Version 5.00
[-HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers\Open With]

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir