Mart 19, 2019

Program Ekle Kaldırdaki programların -Değiştir / Kaldır botonlarının olmaması

Çözüm:

Click Start, Run and type REGEDIT. This starts the Registry Editor. Navigate to:

HKEY_LOCAL_MACHINE

SOFTWARE

Microsoft

Windows

CurrentVersion

Uninstall

<Program Name>

<Program Name> here is Adobe Acrobat 5.0 – Taken as an example

In the right-pane, do the following:

Double-click NoRemove (REG_DWORD) and set it to 0

Double-click NoModify   (REG_DWORD) and set it to 0

If NoRemove is set to 1, the Remove button will be unavailable

If NoModify    is set to 1, the Change button will be unavailable

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir